Conformiteitsverklaringen

Conform de Richtlijn radioapparatuur (RED) 2014/53/EU verstrekt DELGOODS deze conformiteitsverklaringen. Voor toegang tot de verklaring van overeenstemming met RED (richtlijn radioapparatuur) voor uw product klikt u op het product voor de PDF-koppeling.

MyFantasy Vibrerend Ei met afstandsbediening
MyFantasy Prostaat Massager met afstandsbediening
MyFantasy Vibrerend Ei 2.0 met afstandsbedieningMyFantasy Vibrerend Ei 2.0 met afstandsbediening